top of page

BEHANDELING VAN SLAPELOOSHEID

Als u een klacht heeft over problemen met het initiëren of in stand houden van slaap of over niet-herstellende slaap die ten minste één maand duurt en die klinisch significant leed of aantasting veroorzaakt in sociale, beroepsmatige of andere belangrijke gebieden van functioneren, vermindert de NeuroCes™ Craniale Elektrotherapie-Stimulator deze slapeloosheid symptomen op een spectaculaire manier zonder significante bijwerkingen. De NeuroCes™ technologie die een effectieve medicatie vrije manier biedt om depressie te behandelen, is bewezen, veilig en effectief.

NeuroCes™ behandelingsresultaten zijn cumulatief en duurzaam. Terwijl de meeste gebruikers onmiddellijk verbetering ervaren tijdens de behandeling; ervaren anderen in uren, of verscheidene dagen daarna pas verbetering.

Mit Cranialer Elektrostimulation Schlaflosigkeit behandeln – tun Sie sich was Gutes.

Tot nu toe hebben we meer dan 18 slaap studies in de wetenschappelijke literatuur, waarbij behandelde patiënten gemiddeld 62% slaapverbetering rapporteerden.  De gevonden verbetering tussen de verschillende onderzoeken varieerde van 37% tot 93%.*

SCHLAFLOSIGKEIT

Verbeteringsbereik

37% - 93%

Tot nu toe hebben we meer dan 18 slaap studies in de wetenschappelijke literatuur, waarbij behandelde patiënten gemiddeld 62% slaapverbetering rapporteerden.  De gevonden verbetering tussen de verschillende onderzoeken varieerde van 37% tot 93%.*

Was tun bei Schlaflosigkeit? Mit NeuroCes™ Schlafstörungen behandeln.

Diagnose: Schlafstörung oder Schlaflosigkeit – was können Betroffene tun?

In termen van psychiatrische diagnose wordt "slapeloosheid" meestal geassocieerd met specifieke aandoeningen. De huidige psychiatrische diagnose is uiteengezet in de DSM-IV.**

Het symptoom, slapeloosheid, kan verband houden met een verscheidenheid aan psychiatrische diagnoses (waaronder depressieve stoornis, bipolaire manie, angststoornissen, aan stof gerelateerde stoornissen en primaire slaapstoornissen). Slapeloosheid is het kardinale symptoom van primaire slapeloosheid, een soort primaire slaapstoornis. Het essentiële kenmerk van primaire slapeloosheid is een klacht over het moeilijk starten of in stand houden van slaap of niet-herstellende slaap die ten minste 1 maand duurt (criterium A) en die klinisch significant leed of aantasting veroorzaakt op sociale, beroepsmatige of andere belangrijke gebieden van functioneren (Criterium B).***

Een belangrijk aspect van de diagnose van primaire slapeloosheid is dat het niet te wijten is aan een andere onderliggende psychische stoornis, middelengebruik of medische aandoening.

* Ray B. Smith, Ph. D.(2007). Cranial Electrotherapy Stimulation: It’s First Fifty Years, Plus Three: A Monograph. ISBN: 978-1-60247-589-2 & & Cranial Electrotherapy Stimulation Lecture.

** American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994.

*** American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994, p. 553. 

bottom of page